سیستم مبدل دما با تزریق آب سرد(HX.WD)

اگر با مفهوم HX آشنا باشید مطلب این پست برای شما بیش از سایرین جالب خواهد بود.در برخی از دستگاه ها HX یا همان سیستم مبدل دما، با تزریق آب سرد (HX.WD) همراه است.

در برخی از از دستگاه ها شما با قابلیت تنظیم دما برای هر گروپ هد مواجه می‌شوید. فروشنده به شما می‌گوید این دستگاه مولتی بویلر است. این در حالی است که دستگاه از امکان هیت اکسچنجین با تزریق آب سرد استفاده می‌کند. یعنی آب از قسمت کوئل به سمت گروپ هد هدایت می‌شود. در مسیر با افزودن آب سرد دما به نقطه تنظیم مدنظر می‌رسد. در ادامه توسط سیستم PID که بخش فلز گروپ هد را به دمای تنظیم شده (توسط باریستا)  می‌رساند، تثبیت می‌شود. این امر باعث شده تا دستگاه برای عصاره گیری آماده شود. در این سیستم دقت دمایی به نسبت دستگاه‌های مولتی بویلر و دوال بویلر، پایین است. دستگاه سینگل بویلر یا هیت اکسچنجین در مقایسه با این دستگاه، دقت بیشتری دارند. 

نکته: قسمت کوئل در  همه دستگاه ها به جز سینگل بویلرها وجود دارد. این قسمت، خود یک مبدل دمایی (HX) است. همچنین ما برای تفکیک این سیستم تنظیم دما، واتردرایور (به اصطلاح برند چیمبالی) را صرفا برای این مدل دستگاه ها به کار می‌بریم.

گفتنی است برند های مختلف با روش های گوناگون اما با اصول یکسان بخش تزریق آب سرد را ایجاد می‌کنند. ممکن است عملکرد یک مدل از دستگاه اسپرسو Hx با آب سرد، به این شکل باشد که تزریق آب سرد برای قسمت گروپ هد انجام نشود. در واقع، عملکرد این دستگاه به گونه ای باشد که قسمت‌های pid فلز گروپ هد و مبدل دمایی بویلر عمل کنند. همچنین تزریق آب سرد برای بخش آزل آب‎جوش و تنظیم چند دما برای آن قسمت استفاده شود.

 

Hx با آب سردمبدل حرارتی دستگاه اسپرسو

سیستم عملکرد pid

در فیلم زیر، سیستم افزودن آب سرد را مشاهده می‌کنید. گفتنی است این فیلم دستگاه دوال بویلر را به تصویر می‌کشد. با فرض حذف بویلر نهایی، عملکرد آن مشابه HX با امکان ترمو درایو می‌باشد. 

برچسب ها: