آشنایی با دستگاه اسپرسو مولتی بویلر

در این مطلب با عملکرد مولتی بویلر در دستگاه اسپرسو آشنا خواهیم‌شد. یکی از بهترین و جامع ترین انواع بویلر در دستگاه های اسپرسو مولتی بویلر است. در این شیوه آب جوش و بخار در یک بویلر جداگانه می باشد. همچنین عصاره گیری نیز به شکل مستقل و پشت هر هدگروپ به صورت مستقل از هم می باشد.

این امر باعث ایجاد این می‌شود که بتوان از هر هدگروپ با درجه دمای از قبل تعیین شده و متفاوت با هدگروپ دیگر، به تداوم و تکرار استفاده کنیم. در نتیجه عصاره گیری اسپرسو را در بهترین شرایط انجام می‌شود.

بعضی از دستگاه های اسپرسو، سه مرحله دارند و برخی دیگر از دستگاه های اسپرسو، در دو مرحله دمای آب تثبیت می‌شود. این قسمت، مهمترین مرحله بخش نهایی قبل از هد گروپ می‌باشد.

 

مراحل کار دستگاهجریانات در دستگاه اسپرسو مولتی بویلر

شرکت‌های مختلف سازنده دستگاه‌های اسپرسو، بنابر بر سیاست‌های مختص به‌خود، حجم بویلر را برای پشتیبانی از عصاره گیری تعیین می‌کنند. به طور مثال، یک برند در دستگاه تک گروپ دوال بویلر، بویلر عصاره گیری را ۱۷۰ میل قرار داده است. در ادامه، بویلر بخار را ۳ لیتر و برند دیگر بویلر عصاره گیری را ۴۵۰ میلی لیتر و بویلر بخار را ۱ لیتر قرار می‌دهد. این به این معنی است که باید به نسبت کاربری مد نظر، سیستم بویلر دستگاه را انتخاب کرد. (به طور مثال دستگاهی مولتی بویلر است. یا دستگاه دوال بویلر برای کار فرد کافی نیست). همچنین مدل دستگاه و حتی برند آن نیز در کارآیی آن و تناسب با کار قابل توجه است.

نمای داخلی دستگاه اسپرسو مولتی بویلر

 

نکته: برخی دستگاه‌ها قابلیت تنظیم دما دارند. این دلیل بر مولتی بویلر بودن دستگاه اسپرسو یا حتی دوال بویلر بودن آن‌ها نیست. ممکن است دستگاه از سیستم هیت اکسچنجینگ (HX) استفاده کند. دستگاه های هیت اکسچنجینگ (HX)، دقت کمتری در ثبات دما دارد.

برچسب ها: