آشنایی با دستگاه اسپرسو دوال بویلر

در مطالب قبلی در مورد دستگاه اسپرسو سینگل بویلر صحبت کردیم. با شناخت آن، میتوان به اهمیت ساخت دستگاه اسپرسو دوال بویلر پی‌برد.

عملکرد دستگاه دوال بویلر

برای آن که قهوه تبدیل به اسپرسو شود، لازم است آب گرم و تحت فشار باشد. بویلر در یک دستگاه گرما را افزایش میدهد. درواقع بویلر وظیفه گرم کردن و نگه داشتن آب تحت فشار از پمپ را دارد.

دستگاه‌های دوال بویلر، همانطور که از نامش مشخص است، دو بویلر جداگانه دارد. یکی از آن‌ها برای تامین و تنظیم آب هد گروپ لازم برای عصاره گیری به‌کار می‌رود. دیگری نیز برای بخار و آب‌جوش می‌باشد.

در دستگاه های اسپرسو  دوال بویلر دقت دما و ثبات در نقطه تنظیم دما بسیار بالا است. علت این امر این است که بویلر دارای المنت جدا و قابلیت تنظیم مجزا می‌باشد.

به علت آن که یک بویلر برای عصاره گیری وجود دارد،  این عمل بهتر رخ می‌دهد. همچنین دمای بویلرها به صورت مستقل تنظیم می‌گردد.
از سوی دیگر این دستگاه ها قیمت بالایی دارند که نسبت به کارکرد آن ارزش مند نخواهد بود. همچنین بویلر آب جوش و عصاره گیری نسبت به بویلر بخار کوچکتر است.

به علت آن که یک بویلر برای عصاره گیری وجود دارد،  این عمل بهتر رخ می‌دهد. همچنین دمای بویلرها به صورت مستقل تنظیم می‌گردد.
از سوی دیگر این دستگاه ها قیمت بالایی دارند که نسبت به کارکرد آن ارزش مند نخواهد بود. همچنین بویلر آب جوش و عصاره گیری نسبت به بویلر بخار کوچکتر است.

 

آب تازه، از منبع توسط پمپ به دو بویلر جداگانه هدایت می‌شود. هر بویلر با تنظیم نقطه ثبات در یک درجه دمایی خاص (توسط باریستا تنظیم می‌شود)، قرار خواهد گرفت. عصاره گیری پی در پی باعث افت دما و در نتیجه نوسان در دمای آب برای عصاره گیری نمی‌شود. همین امر باعث می‌شود طعم قهوه و عصاره گیری ثابت به دست آید.

یک دستگاه اسپرسو می‌تواند دوال بویلر باشد. همچنین دارای یک گروپ یا تعداد بیشتری گروپ نیز باشد. یعنی یک بویلر می‌تواند برای چند گروپ با یک نقطه تنظیم واحد، آب برای عصاره گیری تامین کند.

در فیلم بالا، یک بخش اضافه را در حد فاصل بویلر اصلی و بویلر هد گروپ مشاهده می‌کنید. این بخش کار تنظیم دما با افزایش آب سرد را انجام می‌دهد. این امر باعث افزایش سرعت برای رسیدن بویلر هد گروپ به دمای تنظیم شده توسط باریستا می‌شود. این روش باعث پشتیبانی آب داغ با دمایی مثل ۸۵ درجه سانتی‌گراد می‌شود. در نتیجه سرعت رسیدن آب به نقطه تنظیمی مدنظر، مثلا ۹۲ درجه، سریع‌تر اتفاق می‌افتد. با عصاره گیری پی در پی، دچار افت پشیبانی آب یا کاهش سرعت برای رسیدن به نقطه دمای تنظیم شده نخواهد شد. این روش برای دستگاههای دوال بویلر بیشتر از یک گروپ استفاده ‌می‌شود.

برچسب ها: