پیش بند و لباس فرم

در حال نمایش 15 نتیجه

پیش بند و لباس فرم

تمامی پیشبند های ارائه شده در این قسمت به صورت سفارشی بوده و 15 روز کاری زمان دوخت برای آنها لحاظ می شود.وشما می توانید  آرم و یا نوشته خود را برای چاپ و یا گلدوزی  رویین  پیش بند ها  به سفارش خود  اضافه کنید که البته هزینه گلدوزی و چاپ وابسته به طرح شما جداگانه محاسبه می شود.دوستانی که برای تحویل پیش بند عجله دارند می توانند از لیست پیشبند های آماده چه تعداد و تنوع محدودی دارند انتخاب کنند که با فوریت تحویلشان بگردد