دستگاه اسپرسو مولتی بویلر

نمایش دادن همه 6 نتیجه

دستگاه اسپرسو مولتی بویلر

دستگاه های اسپرسو مولتی بویلر آخرین تکنولوژی در اسپرسو ماشینها ست. دستگاه چند جوشانه یا همان مولتی بویلر 3 یا بیش از 3 دیگ جوشان دارد که هر کدام به یک بخش از دستگاه، سرویس میدهد. در دستگاه اسپرسو مولتی بویلر هر گروپ هِد یک بویلر مجزا برای تامین آب و دقت دمای آب برای عصاره گیری بهره میبرد. بخش بخار و نازل آب جوش نیز از بویلر مجزا استفاده میکند.
سایر امکانات در دستگاه های مختلف مولتی بویلر وابسته به برند و ماموریتی که برای دستگاه تعریف شده متفاوت میباشد. برای مطالعه دقیق تر وارد راهنمای خرید شوید.