دستگاه اسپرسو دوال بویلر

در حال نمایش 8 نتیجه

دستگاه اسپرسو دوال بویلر

دستگاه های اسپرسو دوال بویلر یا دو جوشانه یکی ار دقیق ترین و بهترین گزینه ها برای تمام محیط ها میباشد.
یک اسپرسو ماشین دوال بویلر داری دو بویلر مجزا میباشد که ، یکی برای تامین آب و حفظ دقت و پشتیبانی از حجم کامل خروجی از نازل بخار و نازل آب جوش میباشد. بویلر دوم به صورت مستقل به تامین آب با دمای تنظیم شده برای یک هد گروپ ویا بیشتر میباشد . عموما دستگاه های دوال بویلر از سیستم PIDنیز برخوردارند که به حفظ دما در مسیر بویلر تا روی بستر قهوه کمک میکند . یک دستگاه اسپرسو دوال بویلر میتواند تک گروپ ویا بیشتر باشد .