عنوان:باریستاشاپ
وب‌سایت:baristashop.ir
پیش فاکتور
تلفن:09203611715
آدرس: تهران، میدان عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، خیابان رستگاران، کوچه آرشیا، پلاک ۱، واحد ۳
کدپستی:1434893385
شماره اقتصادی:00105331840002
شماره ثبت/ملی:0010533184
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مالیات بر ارزش افزوده تومان
مبلغ نهایی تومان